KOMMUN

Låt oss bygga framtiden tillsammans

Som samhällsutvecklare tar vi ett helhetsansvar. Det innebär att vi ser de bostäder vi utvecklar i ett större sammanhang. Genom att vara delaktiga i tidiga skeden kan vi stötta kommuner i arbetet med att ta fram långsiktigt hållbara bostadsområden och samhällsfunktioner. Vi har lång erfarenhet av allt från detaljplanearbete till projektutveckling och byggande av bostäder och fastigheter för välfärdsservice. Tillsammans skapar vi en värld vi kan vara stolta över i generationer.

MED SCIL FÅR KOMMUNEN

  • En trygg partner i processen från detaljplan till färdiga bostadsmiljöer
  • Ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara projekt
  • Kloka lösningar, välavvägda mot både enskilda människors och samhällets behov
  • Genomförandekraft och erfarenhet

PROCESSBESKRIVNING – SÅ HÄR KAN DET GÅ TILL

Idé- och Analys

Ofta är det utifrån ett behov som en idé om projektet skapas och i andra fall kan det vara att vi ser en möjlighet att förädla en plats och tillföra något nytt som saknas i dess omgivning.

Därefter börjar analysen som är bland det viktigaste i projeket.
Vilka är de övergripande förutsättningarna? Vad vill kommunen? Vilka legala krav, så som aktuella ÖP/DP mm, finns för området? Vilka ekonomiska förutsättningar finns för de som projektet skapas för?
Hur är eventuella tomtens förutsättningar så som geoteknik, omgivande bebyggelse/landskap, sol- och vindförhållande mm? Vad vill och behöver de som skall bo här, både idag och i framtiden under byggnadens långa liv?

Program- och projektering

Analysen ger projektets förutsättningar och formuleras i ett program som ligger till grund för utformning och gestaltning. Tillsammans med arkitekter och andra sakkunniga utifrån projektets innehåll skapas en programskiss som stämms av mot förutsättningarna och med kommunen. Programskissen Ibland finns en redan gällande detaljplan, annars gäller att kommunen tar fram en detaljplan för ändamålet om anser det lämpligt.

Projekteringen pågår från redan tidig idé till bygghandling, skall alltid ha sin grund i programmet och  kompletteras med sakkunskap och idérikedom.

Genomförandet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sed eros semper, malesuada nisl ac, blandit lorem. Morbi dapibus et lectus quis bibendum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sed eros semper, malesuada nisl ac, blandit lorem. Morbi dapibus et lectus quis bibendum.

Överlämning och bruksskede

Nöjda brukare, energi och resurshushållning mm.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sed eros semper, malesuada nisl ac, blandit lorem. Morbi dapibus et lectus quis bibendum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sed eros semper, malesuada nisl ac, blandit lorem. Morbi dapibus et lectus quis bibendum.

Demontering och återställning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sed eros semper, malesuada nisl ac, blandit lorem. Morbi dapibus et lectus quis bibendum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sed eros semper, malesuada nisl ac, blandit lorem. Morbi dapibus et lectus quis bibendum.