PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE – 2022-11-02

Scil AB erhåller markanvisning från Göteborgs Stad

Det göteborgsbaserade bostadsutvecklingsbolaget Scil AB tilldelas markanvisning för flerbostadshus i det kommande området vid Rävebergsvägen i stadsdelen Angered. 

Det planerade bostadsområdet i Angered ligger i nära anslutning till Angered Centrum där staden nu väljer att kraftsamla. Området i stort är ett prioriterat utbyggnadsområde och vid Rävebergsvägen är målet att skapa en blandad bebyggelse med småhus och flerbostadshus som även bjuder på olika boende- och upplåtelseformer. 

Totalt planeras cirka 230 nya bostäder i det nya området vid Rävebergsvägen, varav cirka 100 bostäder är i flerbostadshus signerade Scil AB och övriga 130 bostäder är i småhus.

För Scil AB är arbetet med Rävebergsvägen en naturlig plats att verka på då bolaget varit framgångsrika i områden med liknande utmaningar och möjligheter.

–  I projektet vid Rävebersvägen ser vi att vår kompetens inom stadsutveckling kommer till sin rätt. Vi genomförde nyligen projektet Byvädersterrassen i Biskopsgården där samtliga 20 bostäder i parhusform såldes på mindre än en månad och nu är inflyttade. Vi är glada för det fina samarbetet vi haft med Göteborgs Stad i Biskopsgården och ser fram emot att få gå in i ytterligare arbete tillsammans, säger Ulrika Davidsson, ansvarig bostadsutvecklare för Byvädersterrassen.

Utvecklingen av området vid Rävebergsvägen förväntas starta efter årsskiftet 2022/2023. Detaljplaneprocessen och genomförandet av det nya området kommer att ske i samarbete mellan Scil AB, Göteborgs Stad samt övriga aktörer som erhåller markanvisning för småhusen. 

I Rävebergsvägen kommer Scil AB att tillföra sin kompetens som samhällsbyggare
och bidra med områdeskvaliteter som trivsel, trygghet och gemenskap.

De nya flerbostadshusen som Scil AB uppför vid Rävebergsvägen kommer att få en tidlös arkitektur
som står sig väl genom åren och bidrar till att skapa en levande och trivsam
del av staden. (Inspirationsbild från tidigare projekt).

Om Scil AB

Scil AB utvecklar bostäder och bostadsområden från idé till färdiga hem. Projekten innefattar bostäder i olika upplåtelseformer samt samhällsfastigheter. Scil AB är en samhällsbyggare som kombinerar kunskap, tydlig affärsmässighet och ett genuint engagemang för människor och samhällsutveckling. Företaget har hela Syd- och Mellansverige som sitt geografiska arbetsområde med omfattande verksamhet i Västsverige där företaget har sin bas. Scil AB har funnits sedan 2013.