Vårt erbjudande

Vi utvecklar bostäder och omgivande miljöer – från förvärv till färdigt hem.

Vi bygger för att människor ska må bra

Scil utvecklar bostäder, kvarter och platser som ger människor livskvalitet idag och i framtiden. Genom att arbeta från markköp till nyckelfärdiga bostäder, ser vi till helheten och detaljerna med samma starka engagemang. Vi skapar allt från småhusområden till kompletta stadsmiljöer som kan inkludera trygghetsboende och övriga samhällsfastigheter. De bostäder vi uppför finns i alla upplåtelseformer, såväl bostads- och hyresrätter som äganderätter. Vårt mål är att människor ska känna stolthet och välbefinnande i sina hem i generationer.

Läs mer om våra erbjudanden inom projektutveckling, samhällsfastigheter och bostäder samt vårt eget småhuskoncept Trevilla.

SAMHÄLLS- utveckling

$

SAMHÄLLSUTVECKLING

Helhetslösningar för hållbara bostadsområden

PROJEKT- UTVECKLING

$

PROJEKTUTVECKLING

Vi bygger samhällen från grunden

BOSTÄDER FRÅN SCIL

$

BOSTÄDER FRÅN SCIL

Vi skapar hem där människor kan må bra

TREVILLA

$

TREVILLA

Det bekväma boendet för hela livet