VARFÖR FINNS SCIL

Så vill vi bidra

Att bo är en mänsklig rättighet, att bo trivsamt är en förutsättning för att må bra och utvecklas som människa och bidra till omställningen mot en hållbar värld. För oss på Scil är tillgänglighet en viktig byggsten för att skapa bostäder där människor mår bra i alla skeden och former av livet. Vi har en uttalad ambition att utveckla hem som är tillgängliga för många, både ekonomiskt och fysiskt. Vi anpassar våra projekt efter målgruppen och väljer kloka och genomtänkta lösningar och håller prisnivån nere där det behövs, så att fler får möjlighet att njuta av en nyproducerad bostad. Vi är också måna om att skapa bekväma hem som främjar fysisk tillgänglighet, vårt syfte är att fler ska kunna bo kvar i sina hem hela livet. Att utveckla hem och bostadsmiljöer är att göra avtryck i såväl samtid som framtid. Hur, vad och för vem vi bygger formar det samhälle vi lever i. Det är ett ansvar som vi tar på största allvar.