KOMMUN

Låt oss bygga framtiden tillsammans

GENOM SAMARBETE MED SCIL FÅR KOMMUNEN:

      – En trygg partner i processen från detaljplan till färdiga bostadsmiljöer
      – Ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara projekt
      – Kloka lösningar, välavvägda mot både enskilda människors och samhällets behov
      – Genomförandekraft och erfarenhet

Som samhällsutvecklare tar vi ett helhetsansvar. Det innebär att vi ser de bostäder vi utvecklar i ett större sammanhang. Genom att vara delaktiga i tidiga skeden kan vi stötta kommuner i arbetet med att ta fram långsiktigt hållbara bostadsområden och samhällsfunktioner. Vi har lång erfarenhet av allt från detaljplanearbete till projektutveckling och byggande av bostäder och fastigheter för välfärdsservice. Tillsammans skapar vi en värld vi kan vara stolta över i generationer.