finansiell information

Trygga projekt med stabil aktör

Att arbeta med Scil innebär trygghet, överskådlighet och framförallt stabilitet både vad gäller leveranssäkerhet och ekonomisk uthållighet. Vår långa erfarenhet från bostadsutveckling innebär att såväl våra kalkyler som tidsuppskattningar håller. Vi går alltid in i projekt med väl underbyggda kalkyler och stadiga finansiella muskler.

I och med det nya bolaget som bildades 2021/2022 ihop med Erik Selin Fastigheter AB och Tommy Byggare AB innebär det att Scil är ett än starkare bostadsutvecklingsbolag med trygg finansiering, säkerställda produktionsresurser och rutinerade bostadsutvecklare.

Erik Selin Fastigheter AB, delägare i bolaget, svarar för finansieringen av projekten.