hitta bostad

Nya bostäder på gång

Norra trädgårdsängen

NORRA TRÄDGÅRDSÄNGEN, Rävebergsvägen i Angered Göteborg

Det planerade bostadsområdet Norra Trädgårdsängen ligger naturnära men också i nära anslutning till Angered Centrum där många affärer, service och väl utbyggd kollektivtrafik finns. I Norra Trädgårdsängen kommer det skapas totalt ca 230 bostäder i ett helt nytt område med en blandad bebyggelse.

I området är det Scil som kommer att utveckla och bygga flerbostadshusen, med preliminär byggstart 2026.

Vill du veta mer eller ställa dig på intresselista för bostäder? Kontakta projektansvarig Ulrika Davidsson via ulrika.davidsson@scil.se.

HÖVIKSNÄS

HÖVIKSNÄS, Tjörn

På en sluttning mot söder i Höviksnäs planeras det för 26 lägenheter och 6 radhus i bostadsrättsform. Detaljplanearbete pågår och beräknas avlutas 2024.

Vill du veta mer eller ställa dig på intresselista för bostäder? Kontakta projektansvarig Johan Burell via johan.burell@scil.se.

När vi har nya projekt med nya bostäder (vare sig det är bostadsrätter, äganderätter eller hyresbostäder) lägger vi ut information om dem här.

Välkommen att kika in här även framöver!