hitta bostad

Nya bostäder på gång

HÖVIKSNÄS

HÖVIKSNÄS, Tjörn

På en sluttning mot söder i Höviksnäs planeras det för 26 lägenheter och 6 radhus i bostadsrättsform. Detaljplanearbete pågår och beräknas avlutas 2023. 

Vill du veta mer eller ställa dig på intresselista för bostäder? Kontakta projektansvarig Johan Burell via johan.burell@scil.se.

Norra trädgårdsängen

NORRA TRÄDGÅRDSÄNGEN, Rävebergsvägen i Angered Göteborg

Det planerade bostadsområdet Norra Trädgårdsängen ligger naturnära men också i nära anslutning till Angered Centrum där många affärer, service och väl utbyggd kollektivtrafik finns. I Norra Trädgårdsängen kommer det skapas totalt ca 230 bostäder i ett helt nytt område med en blandad bebyggelse.

I området är det Scil som kommer att utveckla och bygga flerbostadshusen, med preliminär byggstart 2025/2026.

Vill du veta mer eller ställa dig på intresselista för bostäder? Kontakta projektansvarig Ulrika Davidsson via ulrika.davidsson@scil.se.

När vi har nya projekt med nya bostäder (vare sig det är bostadsrätter, äganderätter eller hyresbostäder) lägger vi ut information om dem här.

Välkommen att kika in här även framöver!