Samhällsutveckling

Helhetslösningar för hållbara bostadsområden

SCIL ERBJUDER:

– utveckling av kompletta bostadsmiljöer
– utveckling och samarbete med kommande fastighetsägare av lokaler för välfärdsfunktioner och samhällsservice
– helhetssyn på samhällsutveckling med omsorg kring detaljerna
– öppen och generös inställning i olika samverkansformer
– nätverk med expertis för att möta projektets behov

Samhällsutveckling för oss är att tänka stort och långsiktigt, utan att kompromissa på detaljerna. När vi skapar bostadsmiljöer är vi måna om att byggnader, kvarter, områden och stadsdelar ska hänga ihop och bidra till trivsamma och funktionella omgivningar för människor. Förutom bostäder och rent arkitektoniska kvaliteter, kan vi bidra med planering för välfärdsfunktioner och service som till exempel förskolor, trygghetsboenden och butiker. Tillsammans med kommunen eller samarbetspartners identifierar vi vilka behov som finns i varje projekt. Gemensamt för såväl våra egenutvecklade projekt som projekt i samverkan, är att vi alltid börjar med att genomlysa vilka förutsättningar och möjligheter som finns för att skapa långsiktigt hållbara områden.