HÅLLBARHET

Hållbarhet enligt Scil

Världen kan inte vänta på hållbara lösningar. Därför har vi bestämt oss för att vara en del av lösningarna och göra vad vi kan för att ta stötta omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Vi tror att människor som mår bra fattar kloka beslut och lever mer hållbart, därför skapar vi hem och bostadsmiljöer med fokus på välbefinnande. För oss är det viktigt att enbart arbeta med projekt där vi ser att vi kan bidra med långsiktig livskvalitet för människor. Besluten som fattas i bostadsprojekten ska därför tillfredsställa människors behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina. Hänsynen till kommande generationer innebär att långsiktig hållbarhet är inbyggt i projektutvecklingens alla steg. För att vara ett företag som kan bidra med hållbara lösningar både idag och i framtiden, arbetar vi alltid på stabil ekonomisk grund.

SÅ VILL SCIL BIDRA TILL HÅLLBARHET

  • Socialt – Vi ser till individen och arbetar för att människor ska uppleva livskvalitet i sin vardag. Oavsett om vi arbetar i socialt starka eller utsatta områden, vill vi tillföra vår kompetens inom stadsutveckling och genom våra projekt bidra med positiva sociala konsekvenser som till exempel ökad integration eller upplevd trygghet. Vi tror att välmående och en inre omställning till ett mer hållbart liv, är nyckeln för omställningen även i det yttre. Genom att skapa vackra och funktionella hem, trygga kvarter och välutvecklade kringmiljöer kan människor trivas och må bra i generationer.
  • Ekonomiskt – Vi har ett stort ansvar när vi utvecklar samhällen. Vi hanterar naturens, investerares och privatpersoners värdefulla resurser samt arbetar ofta med kommuner för att skapa förutsättningar för samhällstjänster och gemensam välfärd kring bostäderna. Insatsen från både natur, bostadsköpare och investerare ska löna sig och ge värden alla är nöjda med. Genom att vara en ekonomiskt stabil och ansvarsfull verksamhet, som alltid gör så träffsäkra kalkyler som möjligt, är vi ett företag att räkna med på lång sikt.
  • Miljömässigt – När vi arbetar tänker vi i generationer. Genom att försäkra oss om att våra val och beslut ska upplevas som kloka, även långt efter att vi lämnat platsen, blir hållbarhet inbyggt längs hela processen. Vi bygger enligt Miljöbyggnad Silver, men spänner gärna bågen ytterligare där det går. Framförallt satsar vi på kloka energilösningar, cirkulära materialval där det är möjligt och funktionella lösningar som underlättar hållbara beteenden hos de som flyttar in.