Om oss

Det här är Scil

Scil utvecklar bostäder och bostadsområden från idé till färdiga hem. Vi kombinerar kunskap, tydlig affärsmässighet och ett genuint engagemang för människor och samhällsutveckling. Idag är vi verksamma i hela Syd- och Mellansverige med tyngdpunkt på Västsverige där vi har vår bas. Vi har funnits sedan 2013 och har en helhetssyn på såväl människan som bostäder. Som samhällsbyggare bidrar vi med genomförandekraft och engagemang och bygger vårt arbete på sunda finanser, en tydlig vision, arkitektonisk höjd och rutinerad projektledning som driver projekten hela vägen från markköp till inflytt. Vi utvecklar allt från bostads- och hyresrätter till villor, trygghetsboende och samhällsfastigheter där tillgänglighetsperspektivet är viktigt för oss. Genom att se både till fysisk och ekonomisk tillgänglighet bidrar vi till att fler människor kan flytta in och bo kvar länge i sin nyproducerade bostad. Målet för oss är att bidra med vackra och långsiktigt hållbara miljöer där människor kan njuta av livet. Välkommen till Scil!