Bolagsstruktur

BOLAGSSTRUKTUR

Ägare och styrelse

Scil AB bildades redan 2013. I december 2021 bildade Scil AB tillsammans med bland annat Erik Selin Fastigheter AB ett nytt bolag. Det nya bolaget tog över namnet Scil AB.

Det nya bolaget ägs idag till 50% av tidigare Scil AB (numera Scil Management AB) och till 50% av Erik Selin Fastigheter AB. Representanter för de olika bolagen sitter i bolagets styrelse. VD för Scil AB är Anders Johansson som också ingår i företagsledningen.

 

Företagsledning

Med engagemang för samhällsutveckling

Scil drivs av tre rutinerade bostadsutvecklare; Anders Johansson, Ulrika Davidsson och Johan Burell. Alla tre har tunga meritlistor och lång erfarenhet av projektutveckling samt genomförande av såväl stora som små bostadsprojekt. Scil vilar på många års erfarenhet och företagets ledning har sammantaget utvecklat flera tusen bostäder och dess kringmiljöer. Gemensamt för delägarna inom Scil är passionen för att skapa goda bostadsmiljöer där människan och hennes välbefinnande står i centrum. Tillsammans vill de genom sitt arbete bidra med samhällsnytta i form av livsglädje, trivsel och trygga människor.

Läs mer om Anders, Ulrika och Johan nedan. Se även ett axplock från några av de många projekt de utfört via  TIDIGARE PROJEKT.

ANDERS JOHANSSON

Anders är civilingenjör från Chalmers och har 25 års erfarenhet av produktion och projektutveckling av bostäder. Idag är Anders delägare i Scil med en passion för att utveckla bostäder med fokus på tillgänglighet, såväl ekonomisk som fysisk. Han har en styrka i att ta fram smarta tekniska lösningar och funktioner som skapar boendekvalitet och bidrar till människors trygghet och välbefinnande. I projekt är det en stor trygghet att ha med Anders då hans långa erfarenhet från produktion, tillsammans med ett detaljfokus, gör att projekten löper smidigt och möter beställarens förväntningar både vad gäller tid och ekonomi.

”Bostäder ska åldras med värdighet och ge människor möjlighet att njuta av sina hem i många år.” Anders Johansson

ULRIKA DAVIDSSON

Ulrika är civilingenjör från KTH och har 25 års erfarenhet av produktion och projektutveckling av bostäder som även inkluderar internationella uppdrag. Ulrika har haft roller som projektutvecklare, byggkonsult, internationell arbetsledare samt arbetsledare och platschef. Hon har även varit regionchef på ett större byggföretag. Idag är Ulrika delägare i Scil och arbetar med projekten från start till mål. Hon är verksam i tidiga skeden och är samtidigt en driven projektledare som med erfaren hand navigerar både projekt, uppdragsgivaren och projektmedlemmarna genom hela processen. Ulrika har också stort fokus på marknads- och försäljningsfrågor i projekten.

”När vi utvecklar bostäder utgår vi från samhällets, marknadens och framförallt människors behov. Vi vill bidra med livskvalitet och välbefinnande.” Ulrika Davidsson

JOHAN BURELL

Johan är arkitekt SAR/MSA och har 25 års erfarenhet av projektutveckling av bostäder och dess kringmiljöer. Idag är han delägare i Scil och är en viktig resurs i projektens tidiga skeden då han har lång erfarenhet av planprocesser, konceptutveckling och projektering. Johan har en bred bakgrund från olika bolag inom fastighetsbranschen där han haft roller som projektutvecklingsansvarig, regionchef, projektchef samt projektutvecklare och projekteringsledare. Med sin förmåga att se helheten i tidiga skeden, utan att tappa fokus på detaljerna, bidrar Johan till att värna samhällsnyttan och lyfta bostadsprojekten till att omfatta kompletta livsmiljöer i och runt själva bostäderna. Johan bidrar även med sin visuella kompetens under hela projektet.

”Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar för att se till helheten när vi utvecklar bostäder, dess karaktär och miljöerna däromkring.” Johan Burell