PROJEKTUTVECKLING

Vi bygger samhällen från grunden

Vi bygger livsmiljöer med människan i fokus. Vår förmåga att lyssna, tillsammans med lång erfarenhet av bostadsutveckling, gör att vi lyckas. När vi startar ett projekt ställer vi oss alltid frågorna: Vad behöver platsen? Vad behöver samhället? Men framförallt: Vad skapar livskvalitet för människorna som ska bo här? Nästa steg är att ställa frågan: Hur kan vi bidra med nytta och hur gör vi det samtidigt som vi lever upp till våra höga ambitioner på såväl social och miljömässig som ekonomisk hållbarhet?

Som samhällsbyggare har vi ett ansvar att lämna efter oss vackra, trivsamma och långsiktigt hållbara miljöer för människor. Med en kombination av kunskap, tydlig affärsmässighet och ett genuint engagemang för samhällsutveckling vet vi hur man gör.

PROJEKTUTVECKLING MED SCIL ÄR:

Tryggt – vi har lång erfarenhet av allt från projektering, finansiering och genomförande. För oss är det viktigt med pålitlighet och tydlighet längs hela resan. Ett projekt med oss betyder: inga överraskningar.

Enkelt – vi ansvarar för hela vägen till färdigt hem; från markförvärv, projektering och byggnation till försäljning eller förvaltning av färdig byggnad. Vi har den kunskap, kreativitet och genomförandekraft som krävs för att lyckas.