SÅ HÄR JOBBAR VI

Så här kan ett projekt gå till

Scil utgår från verkliga behov och skapar därför verklig nytta. Steg ett för oss i projekt är därför att lyssna in. Vad önskar vår uppdragsgivare? Vad behöver platsen? Vad behöver samhället? Vad kan vi bidra med? Och inte minst; vad skapar livskvalitet för människorna som ska bo här? När vi har det gemensamma projektmålet väl utmejslat, tar vi projektet vidare. Genom att följa vår tydliga arbetsmodell skapar vi trygghet och överblick för alla inblandande i projekten.

Så här kan ett projektflöde se ut:

BEHOV, Idé- och ANALYS

PROGRAM

PROJEKTERING

GENOMFÖRANDET

ÖVERLÄMNING / BRUKSSKEDE