Bostäder från Scil

Vi skapar hem där människor kan må bra

BOSTÄDER FRÅN SCIL INNEBÄR:

– En omsorg om både helheten och detaljerna
– Byggnader och bostadsmiljöer som håller för generationer
– Miljömässigt byggda hem, som lägst enligt Miljöbyggnad Silver
– Ekonomiskt sunda projekt där kalkylerna håller
– Områden där människor kan utvecklas och må bra
– Nytänkande för att skapa tillgängliga bostäder för olika målgrupper
– Smarta lösningar som underlättar vardagen

Att komma hem. Så mycket ligger i de orden. Vårt mål är att människor ska slappna av och hämta kraft när de tar av sig skorna och hänger upp jackan. Det ska vara njutbart att komma hem. Genom att skapa bostäder och omgivande miljöer där människans behov står i fokus, bidrar vi med välbefinnande oavsett om vi bygger bostadsrätter, hyresrätter eller äganderätter, småhusområden, flerbostadshusområden eller äldreboenden. Vi drivs av engagemang för att utveckla platser, passion för bra arkitektur och en vilja att bidra med samhällsnytta. Genom de nya bostädernas och områdets utformning och placeringen i områdets givna karaktär vill vi ge möjlighet till en god atmosfär för människor att leva och utvecklas i.
När människor trivs hemma, har vi lyckats.

Är du eller ni intresserade av att hitta ny bostad, se våra aktuella projekt på HITTA BOSTAD