NYHET

NYHET – 2021-11-25

Inflyttning Styrsöhöjd etapp 5 

Inflyttning i Styrsöhöjd etapp 5 

Kunderna i näst sista etappen flyttar in i november och december lagom till jul. Husen har en öppen planlösning med dubbel takhöjd i vardagsrum och kök, vilket ger en fantastisk rymd. Området har ett eget arkitektoniskt uttryck med stora fönster åt olika väderstreck. Husen har placerats i naturen med minsta möjliga ingrepp. Vissa av husen står på pelare för att undvika sprängning och uppfyllning av marken. Vi har byggt ut området under de senaste sju åren. Sista etappen är byggstartad och kommer stå klart för inflyttning under hösten/vintern nästa år.

Illustration/visulisering av Styrsöhöjd etapp 5.

”Det har varit roligt och spännande att rita husen på Styrsö för Scil. Att ta vara på den fantastiska naturtomten med utblickar och utsiktslägen har varit en självklar målsättning. Vi vill att området skall ha en egen karaktär och bilda en fin helhet. Samtidigt skall de olika etapperna och hustyperna skilja sig åt för att bidra till variationen och knyta an till småskaligheten som finns på Styrsö. Interiört har vi strävat efter att husen skall ha en känsla av rymd och att det skall vara fina samband mellan kök, vardagsrum och uteplatser.” säger arkitekt Håkan Trygged.