TIDIGARE PROJEKT:  BYVÄDERSTERRASSEN

Byvädersterrassen ligger i Biskopsgården som till stora delar uppfördes under ”Miljonprogramsåren”.
Genom markanvisningen från Göteborgs Stad har nu området kompletterats med 20 nya välplanerade bostäder i småhusform.

Husen är högt belägna på platån vid Byvädersgatans återvändsplats i Biskopsgården. Här har vi kunnat ta tillvara på
naturtomternas fina förutsättningar som ger ett lite avskilt läge, eftersom tomterna har olika höjdnivåer.

SITUATIONSPLAN

Längs slutet på Byvädersgatan har ett nytt område växt fram och på vardera sidan gatan ligger totalt 20 hus i parhusform.

Inflyttat våren/hösten 2022

KUB arkitekter har utformat husen med olika karaktär på vardera sida av gatan även om husen är snarlika varandra planlösningsmässigt. Samtliga hus är utförda som souterränghus.

Med naturen in på knuten

Öppen rymlig planlösning

Det stora vardagsrummet och köket som är integrerat skapar rymd och trivsel till huset.

Projektfakta
Projektår: 2020-2022
Antal bostäder: 20 st
Hustyp: Parhus, souterräng.
Upplåtelseform: Bostadsrätt

Projektet genomfördes i samverkan med KUB arkitekter
med Håkan Trygged som ansvarig arkitekt, efter att
parterna erhållit markanvisning från Göteborgs Stad.