TIDIGARE PROJEKT:  STYRSÖHÖJD

Med ett fantastiskt läge på Styrsös granitklippor och med västerhavet som granne har 48 unika enfamiljshus uppförts, med hög designgrad och funktionalitet. Den nya bebyggelsen har en sammanhållen gestaltning vars utgångspunkt har varit att bebyggelsen ska anpassas till landskapet med de kuperade hällmarkerna och dalgångar. Det har varit viktigt att den nya bebyggelsen inordnat sig i landskapet så att de kvaliteter som finns i landskapsbilden behålls.


Ett stort arbete har lagts ned på byggnadernas form, placering, höjdsättning, färgsättning och materialval. Stort fokus har även legat på att minimera sprängningsarbeten och uppfyllnader för att minimera ingrepp och påverkan på naturen och landskapet. Ett flertal av husen är grundlagda på pelare som gör att husen upplevs som utställda i naturen.

Alla tomter är friköpta och husen har byggts för åretruntboende med låga driftkostnader.

SITUATIONSPLAN

Området framtagen med anpassning till terrängen.

Naturanpassat

Vägar har anpassats till terrängen och många av de fina berghällarna finns kvar!

Variation

Huset utfördes både med öppen planlösning och igenlagt bjälklag över vardagsrummet.

Naturliga tavlor

Öppen planlösning, och fönster som ”tavlor”.

Projektfakta
Projektår: 2015-2022
Etapper: 7 st
Antal bostäder: 48 villor
Hustyp: Friliggande- och parhus
Upplåtelseform: Äganderätt