TIDIGARE PROJEKT

Vi i företagsledningen har varit projektansvariga i olika skeden för flera tusen bostäder under våra år som anställda, konsulter eller för egen verksamhet. Här nedan visas några av dem.

Ett axplock av våra erfarenheter

STYRSÖ HÖJD, Göteborg

Egenutvecklat projekt av
Scil Projektutveckling AB
Antal bostäder:
Totalt 48 bostäder i äganderättsform.
Hittils är 4 etapper färdigställda och inflyttatade, övriga 3 är under byggnation eller försäljning.
Status: Pågår
Webbsida: Länk till Styrsöhöjds hemsida

Modulhusproduktion:
LÄRJEGÅRDEN och ÄNGSLYCKA, Angered respektive Älvängen

Beställare:
Veidekke Bostad AB
Antal bostäder:
18 + 33 lgh, bostadsrätt
Konsultuppdrag:
Projektledning
2018-2020.
Status: Inflyttat

Skogsbacken + Skogsbrynet,
Ale Älvängen

Beställare:
Veidekke Bostads AB
Antal bostäder:
43 + 34 lgh, bostadsrätt
Konsultuppdrag:
Projektledning
2017-2020
Status: Inflyttat

ÄNGSLYCKAN+HÄSTHAGEN, Åby Mölndal

Beställare:
Sverigehuset AB
Antal bostäder:
48 radhus, bostadsrätt
Uppdrag:
Projektledning från färdig detaljplan till inflyttning.
2011-2013
Status: Inflyttat

Trädgårdmästeriet, Partille

Byggherre:
JM AB
Antal bostäder:
25 radhus, äganderätt
Uppdrag:
Projektledning från idé till inflyttning.
2000-2004
Status: Inflyttat

Hästeviks Hage, Göteborg

Byggherre:
JM AB
Antal bostäder:
33 par- och friliggande hus, bostadsrätt
Uppdrag:
Projektledning från idé till inflyttning.
1998-2004
Status: Inflyttat

ÅBYBERGSPARKEN, Mölndal

Beställare:
AB Borätt
Antal bostäder:
9 radhus + 31 lgh, bostadsrätt
Uppdrag:
Projektledning från försäljning till inflyttning
2000-2001
Status: Inflyttat